Bảng giá dịch vụ

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text it has roots

Lite

Giảm 15% khi đăng ký 24 tháng

499k/tháng

 • 2G dung lượng lưu trữ
 • 1G Ram
 • 500 sản phẩm
 • Lượng truy cập dưới 30.000 visitor/tháng
 • SSL (chứng chỉ bảo mật)
 • Tương thích với thiết bị di động
 • Tích hợp Livechat
 • Tích hợp Email Marketing
 • Xử lý sự cố Hacking, DDOS
 • Module hỗ trợ SEO
 • Module tự tạo Landing Page khuyến mại
 • Module quản lý bán hàng

Standard

Giảm 15% khi đăng ký 24 tháng

699k/tháng

 • 2G dung lượng lưu trữ
 • 2G Ram
 • ~ 500 sản phẩm
 • Lượng truy cập dưới 30.000 visitor/tháng
 • SSL (chứng chỉ bảo mật)
 • Tương thích với thiết bị di động
 • Tích hợp Livechat
 • Tích hợp Email Marketing
 • Xử lý sự cố Hacking, DDOS
 • Module hỗ trợ SEO
 • Module tự tạo Landing Page khuyến mại
 • Module quản lý bán hàng

Advanced

Giảm 15% khi đăng ký 24 tháng

849k/tháng

 • 8G dung lượng lưu trữ
 • 2G Ram
 • > 1000 sản phẩm
 • Lượng truy cập trên 80.000 visitor/tháng
 • SSL (chứng chỉ bảo mật)
 • Tương thích với thiết bị di động
 • Tích hợp Livechat
 • Tích hợp Email Marketing
 • Xử lý sự cố Hacking, DDOS
 • Module hỗ trợ SEO
 • Module tự tạo Landing Page khuyến mại
 • Module quản lý bán hàng